+31 (0)6 47 24 67 21 info@quatrebouches.com

Shop

Het kwartet heeft een cd met a capella repertoire samengesteld, die een combinatie biedt van traditionele kerstliederen en toegankelijk repertoire uit de 20e en 21e eeuw. Werken van de Britse componist Sir Richard Rodney Bennett en van Benjamin Britten worden gecombineerd met traditionele liederen als “Es ist ein Ros entsprungen” en met arrangementen van Nederlandse liederen als “Midden in de winternacht”. Ook is er een aantal nieuwe werken opgenomen, speciaal voor Quatre Bouches geschreven van de Nederlandse componisten Harke Jan van der Meulen en van Barbara Okma.

De Bètacanon is een lijst van vijftig onderwerpen uit de exacte wetenschappen en techniek waar volgens de auteurs iedere Nederlander iets van af zou moeten weten. Gedurende 2007 werd wekelijks op zaterdag in het wetenschapskatern van de Volkskrant een onderwerp aan de bètacanon toegevoegd. Jonge wetenschappers schreven de artikelen. Ruben Naeff componeerde in opdracht van De Volkskrant de bètacanon-suite “Nul, plaattektoniek, wc” voor zangkwartet, twee promovendi en piano quatre – mains.

De Engelse dichter/mysticus/graficus William Blake was een revolutionaire geest en had een mystieke inslag. Steeds opnieuw wordt hij ondekt door jongere generaties, omwille van zijn orginaliteit en zijn hedonistische, antikerkelijke en antiburgelijke ideeën.
Componist Harke Jan van der Meulen selecteerde twintig gedichten uit de beroemde Blake-cyclus ‘Songs of Innocence and Experience’ en zette ze op muziek. Beeldend kunstenaar en Blake-specialist Anthony Paul creëeerde bij elk van deze gedichten een nieuw eigentijds schilderij.
Het CD-boek omvat alle nieuwe composities, uitgevoerd door vocaal kwartet Quatre Bouches en de instrumentalisten van het Eisler Trio. daarnaast zijn, behalve de gedichten, de afbeeldingen van de schilderijen van Anthony Paul in het CD-boek weergegeven.

Bestellen!